------------------------------------------------------------
Milyen feltételei vannak a járművezetői tanfolyamra jelentkezésnek? • Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki jármű vezetésére egészségi szempontból alkalmas, a meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel, valamint a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.  Az  egészségi alkalmassági vizsgálatot – térítés ellenében – a háziorvos végzi. Hány éves koromban jelentkezhetek járművezetői tanfolyamra? Az életkori feltételek megtekintése itt! Az elsősegély-nyújtó tanfolyamot hogyan végezhetem el? A jelentkezők részére a képzés keretében elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamot követő vizsgán a Magyar Vöröskereszt által kapott igazolás a vezetői engedély kiadásának egyik feltétele. Az igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi végzettséggel rendelkező tanulók. Az elsősegély-nyújtó vizsga helyszíne: Salgótarján, Bartók Béla u. 10. >>Térkép<< A költségeket hogyan fizethetem meg? A tandíjat bankkártyával, banki utalással, PayPal internetes fizetéssel vagy készpénzben lehet megfizetni az alábbi ütemezés szerint: • Elméleti tandíj: - Távoktatás esetén az e-learning tanfolyam megrendelésekor; - Tantermi tanfolyam esetén, a tanfolyam kezdésekor; • Gyakorlati tandíj: - „B” kategóriában az alaptandíjat három egyenlő részletben kell kifizetni, az elsőt a vezetési gyakorlat megkezdésekor; - Motoros kategóriákban a tandíjat a vezetési gyakorlat megkezdésekor egy összegben kell kiegyenlíteni.  Elsősegély-nyújtó tanfolyam- és vizsgadíjat az elsősegély tanfolyam indulásakor kell megfizetni. • A járművezetési vizsgadíjakat (az elméleti alapvizsga kivételével) az aktuális vizsga előtt kell befizetni a közlekedési hatóság (Salgótarján, Karancs u. 54.) pénztárába. Milyen kötelezettségeim vannak a tantermi elméleti tanfolyamon?  Tanteremben történő elméleti oktatáson a részvétel kötelező. Azonban a  kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb hiányzás megengedett. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. A pótfoglalkozásnak költségvonzata van.  • Az elméleti foglalkozásról 20 percnél többet késő tanuló meg nem jelentnek tekintendő. A hiányzást pótfoglalkozáson kell bepótolni. • Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Hogyan jelentkezhetek távoktatásra? A távoktatást (e-learning tanfolyamot) honlapunkon keresztül rendelheted meg az általad választott kategóriában, egy megrendelési űrlap kitöltésével. A megrendeléssel kapcsolatos részletekért kattints ide!   Meddig érvényes az elméleti tanfolyam? A tanfolyam elméleti részének elvégzése után, a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül számítógépes elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidő letelte után, csak a teljes tanfolyam megismétlésével lehet vizsgázni. Milyen tantárgyak és óraszámok vannak a tanfolyamokon? A részletek itt! Mikor mehetek elméleti vizsgára? • Elméleti vizsgát az a tanuló tehet, aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. • Mind az elméleti, mind  a gyakorlati vizsgákon a személyazonosság megállapítására kerül sor. Személyazonosító igazolvány hiányában megfelel a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), az útlevél, vagy a kártyaformátumú vezetői engedély. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. • A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét mind az elméleti, mind a gyakorlati  vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Az elméleti vizsga helyszíne: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nógrád megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100 Salgótarján, Karancs u. 54. Tel: +36 (32) 521-286 >>Térkép<< Mennyi idő alatt kell sikeres elméleti vizsgát tennem? • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, újabb vizsgát csak az elméleti tanfolyam megismétlését követően tehet. (2014. október 1-jét követően elméleti vizsgát tevő tanulók esetében.) • A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Szóbeli vizsgát tehet még a hallássérült személy is jelnyelvi tolmács közreműködésével. Mennyi idő alatt kell sikeresen teljesíteni az összes vizsgáimat? A vizsgákat a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül be kell fejezni.  A vizsgák befejezésére rendelkezésre álló határidő letelte után az addig letett összes vizsga érvényét veszti. A vezetői engedély megszerzéséhez a tanfolyamot újra kell kezdeni. Mikor kezdhetem el a vezetést? • A vezetési gyakorlatra a sikeres elméleti vizsga után kerül sor. A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.  A főoktatás során legfeljebb 4 órát lehet gyakorolni, melyet legalább két részben 1 óra  szünet közbeiktatásával kell végrehajtani. Ha a kötelezően előirt óraszámok a vizsgák sikeres letételéhez nem elegendőek, úgy - a szakoktató javaslatára - további vezetési órák igénybevételére van lehetőség. • A vezetési gyakorlat során a kötelezően levezetendő óraszámok mellett, kötelező menettávolságokat is kell teljesíteni. Gyakorlópálya: Salgótarján, Erdész u. 36. (Gyurtyános) >>Térkép<< Milyen kötelezettségeim vannak a vezetési gyakorlat során? • A tanuló a tanórákon köteles pontosan megjelenni. Más irányú elfoglaltságát 2 órával a vezetési tanóra kezdete előtt jeleznie kell oktatója felé. Igazolatlan hiányzás esetén a mindenkori vezetési óradíj megfizetésével tartozik. • A tanuló 1 tanóra díját köteles befizetni akkor is, ha a vezetési óra megtartása ittas vagy bódult állapota miatt hiúsul meg. Mikor mehetek gyakorlati vizsgára? • Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte, sikeres elméleti vizsgát tett, továbbá a kötelezően előírt gyakorlati vezetési óraszámot levezette és a kötelező menettávolságot teljesítette. Objektív okok miatt a menettávolság teljesítése nem feltétlenül esik egybe a kötelező óraszám levezetésével. Ebben az esetben a vizsgára bocsátáshoz pótóra (pótórák) levezetése szükséges. • Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető a ”B” kategóriát kivéve. ”B” kategóriában nincs járműkezelési vizsga. A járműkezelési vizsga  magában foglalja a jármű biztonsági ellenőrzését, valamint technikai kezelését, manőverezési feladatok végrehajtását. Hogyan kapom meg a jogosítványomat? • A járművezetési vizsgák sikeres letétele után  amennyiben az elsősegély-nyújtó ismeretek elvégzését hitelt érdemlő módon a közlekedési hatóságnak igazoltad – három munkanap eltelte után a kormányablakban lehet a vezetői engedély kiadását kezdeményezni. • Vezetői engedélyt az kaphat, aki megfelel a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, érvényes elsősegélynyújtó vizsgaigazolással és legalább alapfokú iskolai végzettséggel (kivéve AM kategória) rendelkezik, valamint lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. • Nem magyar állampolgár részére vezetői engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha a kérelmező az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott. Mennyi idő alatt szerezhetek jogosítványt?   • A tantermi elméleti tanfolyam időtartama 3 hét. • A távoktatás időtartama saját haladási ütemedtől függ. • A vezetési gyakorlat a vezetés megkezdésétől számított 2-3 hónap. Milyen járműveket vezethetek a megszerzett jogsimmal? "B" kategória:  3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó  gépkocsit. A gépkocsiban a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely lehet. "B" kategóriás vezetői engedéllyel még az alábbi járműveket vezetheted:  L6e járműkategóriába sorolt mopedautó, • L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár és   L7e kategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár (quad), amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve, • segédmotoros kerékpár, • mezőgazdasági vontató, • lassú jármű, • kerti traktor, • "kisteherautó", • a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény; e járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg lehet, • 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét; e járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg lehet, • állati erővel vont jármű.    "A" kategória:  Teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpárt, valamint a 15 kW teljesítményt meghaladó motoros triciklit. >>Oktatási előírások<< "A2" kategória: Legfeljebb 35 kW motorteljesítménnyel rendelkező és a 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpárt, melyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át. >>Oktatási előírások<< "A1" kategória:  125 cm 3  hengerűrtartalmat, valamint 11 kW teljesítményt és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpárt. Elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. >>Oktatási előírások<<  "A", "A2" és "A1" kategóriás vezetői engedéllyel még az alábbi járműveket vezetheted: • L7e kategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár (quad), amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve, legfeljebb 15 kW teljesítményű motoros tricikli, • segédmotoros kerékpár, • lassú jármű, • kerti traktor, • állati erővel vont jármű. "AM" kategória:  Legfeljebb 45 km/óra tervezési végsebességű (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), legfeljebb 50 cm 3   hengerűrtartalmú és legfeljebb 4 kW motorteljesítményű kétkerekű (L1e kategória) jármű vezetésére jogosító vezetői engedély. >>Oktatási előírások<< >>Mit jelentenek az ”L” betűvel kezdődő kódok?<< Másik autósiskolát szeretnék választani. Mit tegyek? A tanuló jogosult az iskolával kötött „Felnőttképzési szerződés”-t felbontani és másik képző szervnél folytatni tanulmányait. Ebben az esetben iskolánktól kérnie kell az addig teljesített oktatásról szóló igazolást, egy erre a célra rendszeresített „Képzési igazolás” nyomtatványon. A dokumentum két példányával fel kell keresni a leendő képző szervet. Az autósiskola felbonthatja-e a velem kötött felnőttképzési szerződést? • A képző szerv fenntartja magának a jogot, hogy a tanulóval egyoldalúan szerződést bontson, ha a tanuló fizetési kötelezettségeit időben nem teljesíti, ha az elméleti tanfolyamon egymás után két foglalkozáson (8 tanóra) igazolatlanul távol marad, ha a vezetési gyakorlat során két alkalommal ittas vagy bódult állapotban jelenik meg. • Ha a szerződésbontás az elméleti tanfolyam ideje alatt a fentebb említett ok miatt valósul meg, a tanuló a befizetett elméleti tandíjat vissza nem követelheti. Panaszom esetén kihez fordulhatok? A képzésben tapasztalható esetleges hiányosságok miatt panasz tehető elsősorban az iskolavezetőnél, valamint a képző szerv felügyeletét ellátó hatóságnál. Iskolavezető: Putnok János + 36 (30) 692-1499 Felügyeletet ellátó hatóság:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középkelet- magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Nógrád megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100 Salgótarján, Karancs u. 54. Tel.: + 36 (32) 521-283 Mikor nem szükséges a motoros elméleti tanfolyam? Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki a) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„ „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik;  b) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. 12 hónapon túl a teljes képzés megismétlését követően vizsgázhat újra. Kik tehetnek szóbeli elméleti vizsgát? • A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. • Szóbeli vizsgát tehet még a hallássérült személy is jelnyelvi tolmács közreműködésével. Milyen motorkerékpárral vehetek részt a gyakorlati oktatáson? •  ”A” kategória: Legalább 595 cm 3  és legalább 40 kW teljesítményű oldalkocsi nélküli motorkerékpár. A2” kategória:  Legalább 395 cm 3  és legalább 25 kW teljesítményű oldalkocsi nélküli motorkerékpár. A1” kategória: Legalább 75 cm 3 , legfeljebb 125 cm 3  hengerűrtartalmú, legfeljebb 11 kW teljesítményű és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó kétkerekű motorkerékpár. AM” kategória:  Két- vagy háromkerekű jármű, melynek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/óra, hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm 3 , motorteljesítménye legfeljebb 4 kW. Ki mentesül az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga alól? Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. Az elsősegély-nyújtási vizsga alól 2017.01.29-től mentesség nem adható, még szakirányú egészségügyi végzettség megléte esetén sem. Menyit hibázhatok az elméleti vizsgákon?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------